top of page

Nätverket har lämnat in följande motioner

2022

Motion till Läkarförbundets Fullmäktigemöte 221109-10

 att Läkarförbundet driver frågan om de i artikeln påvisade lagbrotten i lämpliga instanser, även juridiska.

att Läkarförbundet prioriterar att motverka avvikelser från riksdagens prioriteringsplattform, särskilt principen om vård efter behov.

Två motioner till Läkaresällskapets Fullmäktigemöte 220517

att Läkaresällskapet bör fokusera på kärnverksamheten

att utreda jäv i förtroendepositioner inom Läkaresällskapet

2021

Två motioner till Läkaresällskapets Fullmäktigemöte 210525

att behandlingsstöd ska utformas och ägas av den medicinska professionen

att inträde i den medicinska professionen ska regleras av den medicinska professionen 

2018

Motion till Läkaresällskapets Fullmäktigemöte 180515

att Läkaresällskapet ställer sig bakom ”Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården” och att manifestet ska genomsyra Läkaresällskapets fortsatta arbete.

bottom of page