top of page

Nätverket har lämnat in följande motioner

2022
Motion till Läkarförbundets Fullmäktigemöte 221109-10
•  att Läkarförbundet driver frågan om de i artikeln påvisade lagbrotten i lämpliga instanser, även juridiska.
• att Läkarförbundet prioriterar att motverka avvikelser från riksdagens prioriteringsplattform, särskilt principen om vård efter behov.
Två motioner till Läkaresällskapets Fullmäktigemöte 220517
• att Läkaresällskapet bör fokusera på kärnverksamheten
• att utreda jäv i förtroendepositioner inom Läkaresällskapet
2021
Två motioner till Läkaresällskapets Fullmäktigemöte 210525
• att behandlingsstöd ska utformas och ägas av den medicinska professionen
• att inträde i den medicinska professionen ska regleras av den medicinska professionen 
2018
Motion till Läkaresällskapets Fullmäktigemöte 180515
• att Läkaresällskapet ställer sig bakom ”Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården” och att manifestet ska genomsyra Läkaresällskapets fortsatta arbete.
bottom of page