top of page

Tystnadskultur - visselblåsare

Det föreligger en utbredd tystnadskultur i sjukvården, där många missförhållanden aldrig kommer fram för att "visselblåsare" notoriskt motarbetas av arbetsgivarna, både i regioner och kommuner.

Sedan decennier har det varit känt inom läkarkåren och sjukvården att ifrågasättande och protester mot uppläggningen av arbetet i sjukvården organisaiton, arbetssätt etc) starkt motarbetats av arbetsgivarna, både i regioner och kommuner. Det finns många exempel på "visselblåsare" som fått stora negativa personliga konsekvenser av att ha framfört sin uppfattning offentligt vid möten, debattartiklar etc.

 

Sjukhusläkaren hade ett temanummer rom saken 2016. Ett exempel i den långa raden är de fyra läkare som offentligt kritiserrade kirurgen Paolo Machiarinin för oredlighet (se artikel nedan). 

Läkarförbundet presenterade i oktober 2022 resultatet av en arbetsmiljöenkät om tystnadskulturen i sjukvården till samtliga yrkesverksamma medlemmar i Läkarförbundet våren 2022 (37 521 personer). 42 % svarade och svarsfrekvensen var ungefär densamma i alla lokalföreningen/regioner.

Hälften av de svarande läkarna instämde i påståendet "Jag vågar framföra kritik". Sämst bland de 21 regionerna var Stockholm, där bara 43 % instämde. 35 % uppgav att de delvis upplever att de kan göra det, medan 17 % inte alls eller i låg grad vågar framföra kritik. Kvinnor och yngre läkare var särskilt tveksamma att framföra kritik. Se artiklar och figur nedan. 

Den utbredda tystnadskulturen med tillhörande repressaliekultur från offentliga arbetsgivare mot "visselblåsare" har bidragit till det beklagliga skiftet från medicinsk logik till manageriell logik, utgör ett av många starka hinder mot förbättringar i sjukvården och står i direkt strid med allt tal om "tillit". 

Referenser

Johan Styrud: "Överraskande att Stockholm sticker ut kraftigt"

Marie Ström

Läkartidningen 221012

Nya vittnesmål om tystnadskultur bland läkare: Värst i Stockholm

Marie Ström

Läkartidningen 221012

Tystnadskultur – bara hälften vågar framföra kritik

Arbetsmiljöenkät från Läkarförbundet

Rapport 2022

 

Sjukvårdschefer som vågar protestera riskerar jobbet

Akil Awad, Laura Björnström, Kerstin Wennmo Zuk

Dagens Medicin 210603

 

Visselblåsare: ”Vi vill markera att man inte får agera så här”

Adam Öhman

Sjukhusläkaren 200604

När underläkarna tystnar

Sveriges yngre läkares förening (SYLF) 

Rapport 2020

Så gick det för visslarna

Temanummer: Så gick det för visslarna

Sjukhusläkaren 2016; nr 2 

När lojalitet blir det största sveket

Li Bennich Björkman

Svenska Dagbladet 160911

Tystnadskultur.png
bottom of page