Problem_i_sjukvården.jpg
Bara_bockar_i_trädgård.tiff

Några aktuella exempel på olämpliga mastodontprojekt, där ledningen tagit ut positiva resultat tas ut innan man ens börjat är:  

a) "Nationellt projekt för kunskapsstyrning” under ledning av SKR, som delvis är ett slags parallellsystem till Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer. 

b) ”Vårdinformationsmiljöer" med amerikanska system och databaser, där både Region Skåne och Västra Götlands-regionen är mycket kritiska till Cerners system "Millennium "och överväger att avsluta projekten efter flera års förbereder med ett stort antal medarbetare och mycket höga kostnader.

c) Snabbdigitalisering av sjukvården enligt regeringens mål att Sverige ska vara "världsledande inom eHälsa 2025" uppbackad av konsultföretaget McKinseys helt vilseledande rapport om massiva besparingar länk

d) ”Precisionsmedicin” som till stor del drivs via Life Science-rörelsen länk

Dessa projekt stjäl stora resurser (tid personal, fel fokus) från sjukvården och bidrar därför till den olämpliga styrningen av sjukvården.