Myndigheten Vårdanalys publicerade 2013 en rapport med rubriken "Statens styrning av vården och omsorgen med prestationsbaserad ersättning" Länk. I nedanstående figur anges exempel på statliga styrmedel, fördelade på "hård" och "mjuk" styrning.  Riktade statsbidrag har gmrönmarkerats, eftersom rapporten handlar om detta. 

Skärmavbild 2020-05-24 kl. 20.47.29.png