Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården

Nätverket bildades 2016 och består för närvarande av över 200 läkare, där de flesta har lång klinisk erfarenhet, många har eller har haft ledande uppdrag i sjukvården, många har gedigen akademisk meritering.

 

Vi har: 

• Utformat ett manifest med fem grundläggande principer för lämplig styrning av hälso- och sjukvården. Dessa principer förenar läkare och vårdpersonal inom alla kliniska specialiteter (se "Manifest")

 

• Skrivit en rad artiklar i Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Dagens Medicin, Dagens Samhälle, Läkartidningen och Sjukhusläkaren. Alla artiklar ligger under länken Publikationer (se "Publikationer")

• Arrangerat flera möten som videofilmats (se "Möten"). 

Läkare som är intresserade att delta i Nätverket kan skicka ett e-mail till Gunnar Akner:

akner.gunnar@gmail.com