top of page
pappa rätt 2.png
Nätverket_för_olämplig_styrning_vi

Välkommen!

Vi i nätverket arbetar för en mer lämplig ledning och styrning av sjukvården. ​

Vi har:​

•  Utformat ett Manifest med fem grundläggande principer för lämplig styrning av sjukvården

    Dessa principer förenar läkare och vårdpersonal inom alla kliniska specialiteter, se 'Manifest' 

•  Skrivit en rad artiklar i många olika tidningar och tidskrifter, se 'Artiklar'

•  Arrangerat flera offentliga möten som videofilmats, se 'Möten'

•  Har uppvaktat flera olika myndigheter med förslag, se 'Övrigt'

Nätverket bildades 2016 och består för närvarande av 215 läkare, där de flesta har lång klinisk erfarenhet,

många har eller har haft ledande uppdrag i sjukvården, många har gedigen akademisk meritering

Vänster.tiff
Höger.tiff
Pilar.tiff
Prof-Managm 3.tiff
Bara_bockar_i_trädgård.tiff
bottom of page