Nätverket arbetar för en mer lämplig ledning och styrning av sjukvården. ​

Vi har:​

•  Utformat ett Manifest med fem grundläggande principer för lämplig styrning av sjukvården.

    Dessa principer förenar läkare och vårdpersonal inom alla kliniska specialiteter, se länken "Manifest". 

•  Skrivit en rad artiklar i många olika tidningar och tidskrifter, se länken "Artiklar".

•  Arrangerat flera offentliga möten som videofilmats, se länken "Möten".

•  Har uppvaktat flera olika myndigheter med förslag "se länken "Övrigt".  

Nätverket bildades 2016 och består för närvarande av 205 läkare, där de flesta har lång

klinisk erfarenhet, många har eller har haft ledande uppdrag i sjukvården, många har gedigen akademisk meritering

Vänster.tiff
Höger.tiff
Pilar.tiff
Prof-Managm 3.tiff