Kvalitet i sjukvården kan bara uppstå på individnivå, n=1. Därför måste läkare ha en central ställning i ledning och styrning av sjukvården. 

Sjukvården styrs dock sedan lång tid helt via kunskaper och målsättningar på gruppnivå (folkhälsa, politiska ambitioner, ekonomi). 

Figuren nedan visar en modell över relationen mellan individnivå (mål) och gruppnivå (medel).

Figuren under visar fördelningen av de fem grundläggande medicinska principrna för lämplig styrning

enligt Nätverkets Manifest. 

Individ-grupp.jpg
Individ-grupp Manifest.jpg