top of page

Individ vs grupp

Kvalitet i sjukvården kan bara uppstå på individnivå, n=1. Därför måste läkare ha en central ställning i ledning och styrning av sjukvården. 

Sjukvården styrs dock sedan lång tid helt via målsättningar på gruppnivå (folkhälsa, politiska ambitioner, ekonomi). 

Figuren nedan visar en modell över relationen mellan individnivå (mål) och gruppnivå (medel).

Triangeln illustrerar att de två undre hörnen - "Vetenskapligt och etiskt underlag" samt "Utbildning/träning" utgör medel för handläggning av den enskilda patienten över tid (mål = det övre hörnet). Alla dessa tre delar interagerar med varandra. 

Figuren under visar hur de fem grundläggande medicinska principerna för lämplig styrning enligt Nätverkets Manifest fördelas i modellen. 

Individ-grupp.jpg
Individ-grupp Manifest.jpg
bottom of page