Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hemsida fanns 2015 drygt 41 000 förtroendevalda politiker i Sveriges 21 regioner och 290 kommuner.

C:a 95 % av dessa personer var fritidspolitiker. 

SKL 2015 fritidspolitiker.jpg