top of page

Fritidspolitiker

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hemsida fanns 2015 drygt 41 000 förtroendevalda politiker i Sveriges 21 regioner och 290 kommuner.  C:a 95 % av dessa personer var fritidspolitiker. 

Kombinationen av dessa politikers varierande partipolitik, bristande sakkunskap inom vårdområdet samt korta mandatperioder motverkar kraftfullt en ansvarsfull och långsiktig styrning av sjukvården. 

SKL 2015 fritidspolitiker.jpg
bottom of page