top of page
Problem_i_sjukvården.jpg

Den olämpliga styrningen av sjukvården har lett till en lång rad olika

problem,alla mer eller mindre förorsakade av den olämpliga styrningen. 

Här är en lista i bokstavsordning sorterad på 7 kategorier: 
• Etik
    - Brott mot Hälso- och sjukvårdslaget och etikplattformen (behov vs. kostnader)
• Journaler
     - Olämplig utformning av journalerna som text-dagböcker
     - Sekretess/tystnadsplikt​ vs tillgänglighet ("vi behöver ha tillgång..."). 
• Organisation
     - Centralisering av sjukhus / högspecialiserad vård
     - Omfattande snabbdigitalisering av sjukvården medbristande underlag
       (Sverige "världsledande på eHälsa 2025"). 
     - Fragmenterad vård
     - Köer / väntetider (tillgänglighet) till vård
     - Medicinska specialiteter – indelning och dimensionering​​
     - Misslyckade primärvårds-”satsningar”
     - Vårdgaranti
     - Brist på vårdplatser på sjukhus
• Patienter 
     - Bristande patientsäkerhet
• Personal
     - Arbetsväxling mellan vårdyrkesgrupper (t.ex. -äkare → sjuksköterskor och sjukgymnaster)
     - Arbetstider, t.ex. schemaläggning, skift-tjänstgöring
     - Arbetsmiljö / stress → vantrivsel, sjukskrivning, personalomsättning
     - Personalbrist, t.ex. läkare och sjuksköterskor (hyrbolag, stafettläkare)
• Styrning
     - Administrationens tillväxt – nu fler administratörer än läkare
     - Ekonomistyrning, t.ex. ersättningsmodeller, ”Leading Health Care”, Harvard Business School,
     - Kommunikationsenheter i regioner, kommuner, myndigheter etc. 
     - Konsulter engageras för vårdutveckling
     - Kunskapsstyrning under ledning av den politiska organisationen SKR
     - Ledarskap, t.ex. ”Sjukvårdens ledarskapsakademi"
     - Mismatch mellan medicinsk professionalism – managerialism​
     - Standardisering av sjukvården, t.ex. standardiserade vårdförlopp
     - Styrtrender, t.ex. Lean production, New Public Management, Värdebaserad vård   
     - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - Fungerar som pseudomyndighet
     - Visioner och värdegrunder: Stora kostnader för att ta fram floskler. 
• Utbildning
   - Allmäntjänstgöring (AT) → Bastjänstgöring (BT) för läkare med    
     avsevärd förkortning av utbildningstiden, både teoretiskt och praktiskt  ​​
   - Bristande strukturerad fortbildning av läkare och vårdpersonal.  ​

Några aktuella exempel på olämpliga mastodontprojekt, där ledningen tagit ut positiva resultat tas ut innan man ens börjat är:  

a) "Nationellt projekt för kunskapsstyrning” under ledning av SKR, som delvis är ett slags parallellsystem till Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer. 

b) ”Vårdinformationsmiljöer" med amerikanska system och databaser, där både Region Skåne och Västra Götlands-regionen är mycket kritiska till Cerners system "Millennium "och överväger att avsluta projekten efter flera års förbereder med ett stort antal medarbetare och mycket höga kostnader.

c) Snabbdigitalisering av sjukvården enligt regeringens mål att Sverige ska vara "världsledande inom eHälsa 2025" uppbackad av konsultföretaget McKinseys helt vilseledande rapport om massiva besparingar länk

d) ”Precisionsmedicin” som till stor del drivs via Life Science-rörelsen länk

Dessa projekt stjäl stora resurser (tid personal, fel fokus) från sjukvården och bidrar därför till den olämpliga styrningen av sjukvården. 

bottom of page