Den olämpliga styrningen i 7 delproblem i hälso- och sjukvården som är relaterade till 

Här är en lista i bokstavsordning sorterad på 7 kategorier: 

Etik

    - Brott mot Hälso- och sjukvårdslaget och etikplattformen (behov vs. kostnader)

Journaler

     - Olämplig utformning av journalerna som text-dagböcker
     - Sekretess/tystnadsplikt​ vs tillgänglighet ("vi behöver ha tillgång..."). 

Organisation

     - Centralisering av sjukhus / högspecialiserad vård

     - Digital vård, eHälsa

     - Fragmenterad vård

     - Köer / väntetider (tillgänglighet) till vård

     - Medicinska specialiteter – indelning och dimensionering​​

     - Primärvårds-”satsning”

     - Vårdgaranti

     - Brist på vårdplatser på sjukhus

Patienter

     - Person/patient-centrerad vård 

     - Patientsäkerhet

Personal

     - Arbetsväxling mellan vårdyrkesgrupper (t.ex. -äkare → sjuksköterskor och sjukgymnaster)

     - Arbetstider, t.ex. schemaläggning, skift-tjänstgöring

     - Arbetsmiljö / stress → vantrivsel, sjukskrivning, personalomsättning

     - Personalbrist, t.ex. läkare och sjuksköterskor (hyrbolag, stafettläkare)

Styrning

     - Administrationens tillväxt – nu fler administratörer än läkare

     - Ekonomistyrning, t.ex. ersättningsmodeller, ”Leading Health Care”, Harvard Business School,
       Boston Consulting Group 

     - Kommunikationsenheter i regioner, kommuner, myndigheter etc. 

     - Konsulter för vårdutveckling

     - Kunskapsstyrning under ledning av SKR

     - Ledarskap, t.ex. ”Sjukvårdens ledarskapsakademi

     - ”Mismatch mellan medicinska aspekter – managerialism​

     - Standardiserade vårdfärlopp

     - Styrtrender, t.ex. Lean production, New Public Management, Värdebaserad vård   

     - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - Fungerar som pseudomyndighet

     - Visioner och värdegrunder: Stora kostnader för att ta fram floskler. 

Utbildning

   - Allmäntjänstgöring (AT) → Bastjänstgöring (BT) för läkare med    

     avsevärd förkortning av utbildningstiden, både teoretiskt och    

     praktiskt  ​​

   - Det saknas strukturerad fortbildning av läkare och vårdpersonal.  ​