top of page

Remissvar till Vårdansvarskommittén 2023

Regeringen tillsatte den parlamentariska Vårdansvarskommittén 230601 med uppdrag att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården länk. Kommittén leds av den opolitiske ordföranden Jean-Luc af Geijerstam, läkare och generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Dessutom ingår elva utsedda politiker.

Under senhösten 2023 bjöd kommittén in till en öppen konsultation, där ”alla som kan bidra med relevant kunskap och erfarenhet till kommitténs arbete och analyser” gavs möjlighet att svara på fem frågor. Idén hämtades från Danmark. Totalt har 65 svar inkommit. Nätverket skickade in ett remiss-svar till Vådansvarskommittén 231222 och skev även en artikel om saken i Dagens Medicin 240108 se länken "Nätverkets artiklar". 

Två anmälningar i december 2019

Nätverket anmälde 191212 införandet av "Standardiserade vårdförlopp" till både

• SBU för vetenskaplig utvärdering

Svar från SBU 220131

 

och

 

• SMER för etisk granskning 

Svar från SMER 220530

Artikel om olika normsystem i sjukvården
Vid Nätverkets mötet på Läkaresällskapet 190319 diskuterades bl.a. juriska konsekvenser av det "etiska glappet". mellan "bör" och "är". Efter mötet har professor Lotta Vahlne Westerhäll och läkaren, docent och deltagaren i Nätverket Niklas Ekerstad skrivit en artikel i Läkartidningen med rubriken: "Vårdgaranti vs prioriteringar - hur följer vården lagen?

Två anmälningar i april 2017

Statens Beredning för Medicinsk och social Utvärdering (SBU)

Nätverket hemställde i april 2017 att SBU skulle göra en vetenskaplig utvärdering av Värdebaserad vård" (VbV) per omgående.
Regeringen uppdrog 170817 åt SBU att göra en sådan utredning. Rapporten med rubriken "Värdebaserad vård – kartläggning av kunskapsläget" publicerades 180531. 

Statens Medicinskt-Etiska Råd (SMER)

Nätverket anmälde ”Värdebaserad vård” (VbV) till SMER i april 2017.

SMER publicerade 190412 en rapport med rubriken ”Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys”: I rapporten citeras Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården flera gånger och SMER lyfter fram de aspekter och förslag Nätverket drivit.

SMER arrangerade ett offentligt seminarium om rapporten 191212 med rubriken "Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in?". Här intill finns länkar till programmet respektive en videoinspelning från mötet. 

 

bottom of page