top of page

Statlig styrning av sjukvården

Sedan lång tid pågår en offentlig debatt huruvida hela eller delar av sjukvården bör förstatligas. Idag styrs och finansieras sjukvården av 21 självständiga regioner som fungerar som delstater i Sverige med egna parlament (fullmäktige) och egen finansiering (skatt). Till detta kommer 290 kommuner som fungerar som ett analogt system med självständiga delstater. 

 

Staten har en rad metoder att försöka styra sjukvården. Myndigheten Vårdanalys publicerade 2013 en rapport med rubriken "Statens styrning av vården och omsorgen med prestationsbaserad ersättning". I nedanstående figur 4 i rapporten anges exempel på statliga styrmedel, fördelade på "hård" och "mjuk" styrning. Riktade statsbidrag har grönmarkerats, eftersom rapporten handlar om detta. 

En färsk rapport av Vårdanalys 2022 riktade skarp kritik mot "riktade statsbidrag" till sjukvården. Risken är stor att de används till "projekt" som upphör när när statsbidfgane upphör, och inte påverkar vårdverksamheten långsiktigt. 

Inget talar för att sjukvården kommer att förbättras genom ett förstatligande, eftersom det grundläggande problemet med olämplig manageriell styrning istället för medicinsk styrning kvarsår. 

 

Referenser

Förstatligande riskerar att ställa till kaos i sjukvården

Carolina Samulesson och Martin Engström

Dagens Nyheter debatt 221025

Riktade statsbidrag till sjukvården missar målet – saknar långsiktighet

Anna-Cajsa Torkelsson

Läkartidningen 220701

I rätt riktning? Användningen av riktade statsbidrag inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsanalys

Rapport 2022:3

Låt staten äga sjukhusen - det gör vården bättre

Sofia Wallström och Fredrik Andersson

DN debatt 210901 

 

Statligt ägda sjukhus avfärdas skarpt - Krig skulle uppstå

Stefan Helte 

Dagens Samhälle 210901

 

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 

SOU 2021:71 (416 sidor)

Statens styrning av vården och omsorgen med prestationsbaserad ersättning

Vårdanalys

Rapport 2013

Skärmavbild 2020-05-24 kl. 20.47.29.png
bottom of page