Låt staten äga sjukhusen - det gör vården bättre

Sofia Wallström och Fredrik Andersson

DN debatt 210901 

 

Statligt ägda sjukhus avfärdas skarpt - Krig skulle uppstå

Stefan Helte 

Dagens Samhälle 210901

 

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 

SOU 2021:71 (416 sidor)