Låt staten äga sjukhusen-det gör vården bättre

Sofia Wallström och Fredrik Andersson

DN debatt 210901 

 

SOU 2021:71  Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (416 sidor)