Nätverket har arangerat följande offentliga möten

• Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 190319:

"Etiskt perspektiv på styrningen av sjukvården​"

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

Läkaresällskapets sammanfattning av mötet ligger under "Sammanfattning".  

• Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 180213

”Lämplig styrning av hälso- och sjukvården”

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

• Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 161108

”Är styrningen av dagens sjukvård ett hot mot patientsäkerheten?”  

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

____________________________________________________________

Internt möte med Nätverket via Zoom 201204

Föredrag av Niklas Ekerstad   Klicka här