top of page

Nätverket arranger flera typer av möten, både fysiska och virtuella via Zoom:

• Möten med Nätverkets ledningsgrupp (11 personer)

• Möten med hela nätverket

• Externa möten på Läkaresällskapet i Stockholm

Nätverket har arangerat följande offentliga möten

• Webinarium i samarbete med Läkaresällskapet 210504

"Är det lämpligt att standardisera sjukvård?" 

Webinariet ligger på Läkaresällskapets Youtube-kanal. 

• Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 190319

"Etiskt perspektiv på styrningen av sjukvården​"

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

Läkaresällskapets sammanfattning av mötet ligger under "Sammanfattning".  

• Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 180213

”Lämplig styrning av hälso- och sjukvården”

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

• Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 161108

”Är styrningen av dagens sjukvård ett hot mot patientsäkerheten?”  

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

 

Nätverket har arangerat följande interna möten

• Zoom-möte 201204

Föredrag "Professionell granskning och klinisk revision"

av Niklas Ekerstad     Klicka här

• Zoom-möte 210319

Föredrag "SKR - bakgrund och utveckling"

av Fia Ewald     Klicka här

• Zoom-möte 220426

Föredrag "Uppgiftsväxling"

av Robert Svartholm     Klicka här 

• Zoom-möte 220520

Föredrag "Den etiska plattformen (prioriteringsplattformen)"

av Niklas Ekerstad     Klicka här 

 

Screen Shot 2022-10-15 at 10.03.38.png
bottom of page