top of page

Nätverket har arangerat följande offentliga möten

•  Webinarium i samarbete med Läkaresällskapet 210504

"Är det lämpligt att standardisera sjukvård?" 

Webinariet ligger på Läkaresällskapets Youtube-kanal. 

•  Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 190319

"Etiskt perspektiv på styrningen av sjukvården​"

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

Läkaresällskapets sammanfattning av mötet ligger under "Sammanfattning".  

•  Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 180213

”Lämplig styrning av hälso- och sjukvården”

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

•  Tisdagsdebatt på Läkaresällskapet i Stockholm 161108

”Är styrningen av dagens sjukvård ett hot mot patientsäkerheten?”  

Diskussionen videofilmades och ligger på YouTube. 

 

 

Screen Shot 2022-10-15 at 10.03.38.png
bottom of page