top of page

Privata vårdkoncerner och risk-kapitalkoncerner  

Under senare år har vårdkoncerner och risk-kapitalkoncerner köpt upp vårdverksamheter. Tendensen är tydlig att stora företag köper upp små och att det börjar skapas en oligopolställning. Detta riskerar att ytterligare förstärka arbetsgivarperspektivet och manageriella logiker i sjukvården. 

Här är några exempel på sådana uppköp (i bokstavsordning): 

• Aleris Healthcare AB

Företaget köpte i dec 2019 specialistsjukvårdskoncernen Proliva från Praktikertjänst   Klicka här. Såldes sommaren 2019 till Aleris för 2,8 miljarder kr   Klicka här.

• Ambea AB

Företaget köpte i jan 2019 Aleris Omsorg, vilket medförde att Vardaga blev ny marknadsledare i Sverige, Norge och Danmark inom privat ägd omsorgsverksamhet. Aleris med drygt 28 boenden och 14 hemtjänstenheter i Sverige bytte namn och sorterades in under affärsområdet Vardaga. 

• Attendo Care

Börsnoterat svenskt företag verksamt inom vård och omsorg och levererar vård och omsorgstjänster till äldre och funktionshindrade. Företaget bedriver även verksamhet i Finland, Norge och Danmark, och moderbolaget Attendo AB har som mål att expandera till andra europeiska länder. Börsnoterat på Nasdaq sedan november 2015. Största ägare är styrelsen & koncernledningen, IK Investment Partners (via Augustus International), Nordstjernan, Swedbank Robur Fonder och Didner & Gerge Fonder. Ägdes mellan 2006 och 2015 av det svenskkontrollerade riskkapitalbolaget IK Investment Partners, med fonderna på Jersey. Ägdes innan dess av det brittiska riskkapitalbolaget Bridgepoint, som köpt av Gustav Douglas och Melker Schörling 2005.

• Frösunda

Företag med särskilt fokus på handikappomsorg. Ägdes sedan 2010 av det brittiska riskkapitalbolaget HG Capital. 

• Förenade care

Företaget startades av dansken Peer C Krogh i Köpenhamn 1959 och etablerades i Sverige 1998. Familjeägt företag som erbjuder tjänster inom äldreomsorg, hälso och sjukvård (hemsjukvård, ASIH och palliativ vård), personlig assistans och måltidsservice. Startade Sveriges första demensby i Månstorps Ängar i Vellinge.     Klicka här

• Humana AB

Ingår i en koncern med 46 bolag. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans samt äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Genom åren har Humana expanderat, bland annat genom att köpa upp ett stort antal mindre vårdföretag. Humanas aktier är sedan 2016 noterade på Nasdaq-börsen i Stockholm. Börsvärdet uppgick vid 2018 års utgång till 3,2 miljarder kronor. Störst aktieägare är “Air Syndication AB” med säte i Luxemburg. “Air Syndication AB” ägs i sin tur av “Argan Capital”, ett riskkapitalbolag som är baserat på skatteparadisön Jersey.

• Kry

Företaget grundades 2014 av Johannes Schildt, Fredrik Jung Abbou, Josefin Landgård och Joachim Hedenius. Erbjuder vård inom psykologi och medicin via fysiska vårdcentraler och digitalt via mobilapplikationer. Sedan april 2020 är Kry Europas största plattform för nätläkare. Har 28 vårdcentraler och totalt ca 37 mottagningar på flera platser i Södra Sverige.  I juni 2020 köpte Kry vårdkoncernen Helsa och dess 14 fysiska vårdcentraler. Kry ägs till stor del av olika riskkapitalbolag, däribland Creandum, Accel, Index Ventures och Fidelity Management & Research.

Klicka här

 

• Olivia

Stora inom personlig assistans. Köptes 2018 (100 % av aktierna) av de norska bröderna Kristian och Roger Adolfsen. Ägs sedan 2008 av Karsten Inde och det svenska riskkapitalbolaget Procuritas Capital Investors IV. 

• Praktikertjänst

Företaget bildades 1977 genom sammanslagning av Läkartjänst AB, Tandläkartjänst AB, Sjukgymnastiktjänst AB och Delabgruppen AB. Bedriver verksamhet inom sjukvård och tandvård. Företaget drivs producentkooperativt, vilket innebär att en individ som vill köpa aktier i företaget också själv måste vara verksamhetschef för en mottagning inom koncernen. 

- Sjukvård: Driver 85 vårdcentraler, 40 rehabiliteringsmottagningar och närmare 200 specialistvårdsenheter. Har 600 verksamhetsansvariga läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster. 

- Tandvård: 1100 verksamhetsansvariga tandläkare, tandtekniker och tandhygienister. 

Prima vård

Företaget grundades 2001 av allmänläkaren Simon Larsson. Har successivt växt till ett av Sveriges större vårdbolag. Har verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård (Mama Mia), psykiatri samt företagshälsovård. Består av ca 100 lokala vårdenheter. Driver ca 50 vårdcentraler och har ca 500 000 listade patienter i hälften av landets regioner. Huvudägare sedan 2018 är Nordstjernan.     Klicka här

 

• Ramsay Générale de Santé (Capio)

Företaget är Frankrikes största sjukhusoperatör, köpte Capio 2018. Företaget kontrolleras helt av två stora ägare: dels det australiensiska vårdföretaget Ramsay Health Care (>50 % av aktierna), dels den franska pensionsfonden Credit Agricole Predica (38 % av aktierna). Detta innebär att Capio numera ägs av en global vårdjätte som också driver sjukhus (och vårdcentraler) i många länder   Klicka här 

Capio driver St Görans sjukhus och enligt sin Årsrapport kvalitetNärsjukvård för 2019 driver de totalt 96 vårdcentraler i fyra regioner:

Mitt 14, Väst 24, Stockholmm 28 och Syd 30)   Klicka här

• Solberg Gruppen AB

Företaget fokuserar på stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Fusionerades med Nytida 2016. Nytida och Solhagagruppen har tillsammans ca 400 verksamheter över hela Sverige och cirka 7000 medarbetare. Tillsammans med Vardaga (äldreomsorg) och Rent-A-Nurse & Rent-A-Doctor (hälso- och sjukvårdsbemanning) ingår Nytida i Ambea. Solberg Gruppen AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolaget är Solberg Invest AB. 

• Triton (riskkapitalkoncern)

Företaget köpte vårdföretaget Ambea 2016. Ambea AB är ett företag inom privat omsorg med cirka 26 000 anställda. Företagsgruppen erbjuder boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. I Sverige bedrivs verksamheten under de fyra rubrikerna Vardaga (bytte namn från Carema 2013), Nytida, Lära och Klara. Köpte under sommaren 2019 Aleris för 2,8 miljarder kr   Klicka här. Syftet angavs vara att "utveckla digitaliseringen inom företaget och därefter sälja på nytt".  

 

• Unilabs

Företaget fokuserar på radiologi och lab. Verksamt i flera länder. Knoppades av från Capio 2008 till riskkapitalbolaget Nordic Capital. Innehavet i Unilabs som ägs dels av Nordic Capital och dels av Apax Partners France såldes 2016 till den tredje ägaren Apax Partners LLP.  Unilabs har 5.300 anställda och 112 laboratorier i 10 europeiska länder och expanderar nu till mellanöstern och latinamerika. Omsättningen  i bolaget uppgick under 2015 till 670 miljoner euro.

Referenser

Så mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige     länk

Grant Thorntons vårdrapport 2022

Privatvårdens lönsamhet uppe på rekordnivåer   länk

Annika Carpman

Dagens Medicin 221202

 

bottom of page