SLF måste kraftfullt redovisa sin syn på etik

Läkartidningen 200316​

Ovetenskapliga metoder styr sjukvården

Göteborgsposten 190625​

Webversion med alla författare angivna

Intervju med Gunnar Akner om artikeln i GP publicerad i Dagens Medicin 190627

 

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården
Läkartidningen 190311

Vården ska ledas av etik och de som kan sjukvården

Göteborgsposten 180606

Bristfälliga utredningar borde inte få styra vården

Svenska Dagbladet 180601

Tillit förutsätter ömsesidighet mellan proffs och politiker

Göteborgsposten 180405

Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården

Läkartidningen 180112

Webversion med alla författare angivna      

Olämpliga styråtgärder har skapat dagens vårdkris

Sjukhusläkaren 2017; 4: 48-50

Vårdkrisen är egentligen en onödig artefakt

Dagens Medicin 170426 

Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård

Dagens Samhälle 170328 

Värdebaserad vård strider sannolikt mot lagen

Dagens Samhälle 170315 

Läkarförbundet bör ta strid mot PaRIS – för kompetens och läkaretik 

Läkartidningen 170223 

Ska värdebaserad vård införas av konsulter utan vetenskaplig evidens?

Läkartidningen 170116 

Styrningen har blivit ett hot

Svenska Dagbladet 160725