top of page

Förstatliga universitetssjukhusen – låt sex regioner sköta all övrig vård

Nätverket företrätt av Bengt Hjelmqvist, Herman Holm och Gunnar Akner

Dagens Medicin 240108

Allmänläkarna är nyckeln till bättre vård

Svenska Dagbladet 230918

Publicerad på SvD web med 84 medförfattare angivna

Systematiska lagbrott i styrningen av sjukvården

Svenska Dagbladet 220212

Webversion med alla 126 medförfattare angivna.

Glöm inte den mänskliga kontakten när AI introduceras i vården

74 medförfattare

Dagens Samhälle 220113

SLF måste kraftfullt redovisa sin syn på etik

64 medförfattare

Läkartidningen 200316​

Ovetenskapliga metoder styr sjukvården

Göteborgsposten 190625​

Webversion med alla 95 medförfattare angivna

Intervju med Gunnar Akner om artikeln i GP publicerad i Dagens Medicin 190627

 

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården

78 medförfattare
Läkartidningen 190311

Vården ska ledas av etik och de som kan sjukvården

69 medförfattare

Göteborgsposten 180606

Bristfälliga utredningar borde inte få styra vården

55 medförfattare

Svenska Dagbladet 180601

Tillit förutsätter ömsesidighet mellan proffs och politiker

60 medförfattare

Göteborgsposten 180405

Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården

Läkartidningen 180112

Webversion med alla 66 medförfattare angivna      

Olämpliga styråtgärder har skapat dagens vårdkris

41 medförfattare

Sjukhusläkaren 2017; 4: 48-50

Vårdkrisen är egentligen en onödig artefakt

31 medförfattare

Dagens Medicin 170426 

Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård

26 medförfattare

Dagens Samhälle 170328 

Värdebaserad vård strider sannolikt mot lagen

22 medförfattare

Dagens Samhälle 170315 

Läkarförbundet bör ta strid mot PaRIS – för kompetens och läkaretik

19 medförfattare 

Läkartidningen 170223 

Ska värdebaserad vård införas av konsulter utan vetenskaplig evidens?

17 medförfattare

Läkartidningen 170116 

Styrningen har blivit ett hot

10 medförfattare

Svenska Dagbladet 160725

bottom of page