top of page

Sammanställning av tidigare "upprop" inom sjukvården

Sedan 2010 har det förekommit en lång rad olika upprop inom sjukvården, ibland fokuserade på övergripande frågor, men oftast på någon avgränsad fråga. som väcker lokal opinion Inget talar för att sådana upprop påverkar den olämpliga styrningen av sjukvården. Tvärtom, risken finns att de avleder uppmärksamheten från den mångåriga olämpliga styrningen av sjukvården och bidrar till ytterligare fragmentering. 

​För en sammanfattning av tidigare upprop hänvisas till följande hemsida länk, samt underlänkar "Problembild" och "Upprop". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page