Högskolornas målsättningar vilseleder – döljer hur de egentligen styrs

Mats Alvesson

Academic Rights Watch 210910 

Landstingslogotyper 1970–2020 belyser varumärkesbyggandet

Tomas Bro och Frans Melin

Läkartidningen 2020;117:20092