top of page

Skyltfönsterpolitik

Mycket arbete ägnas i regioner och kommuner åt meningslös skytfönsterpolitik som t.ex. värdegrundsarbete, utformande av logotyper och mycket annat. Sådant arbete stjäl tid och kostnader från kärnverksamheten utan att förbättra vårdkvaliteten för de enskilda patienterna.

 

Sedan många år har regionerna (tidigare landstingen) och kommunerna använt en lång rad modeord/floskler i sitt retoriska trendspråk. Detta språk skymmer sikten för de verkliga problemen med den olämpliga styrningen av sjukvården. ​

Några exempel på modeord/begrepp (i bokstavsordning): ​

• Dialoger (avser oftast monologer)

• God vård

• Jämlik vård

• Livskvalitet (eller hälsoinriktad livskvalitet)

• Patientsäkerhet

• Personcentrerad vård

• Samverkan

• Ständig förbättring

• Tillit

• Värdegrund 

Referenser

Meningslöst med statliga miljardbidrag till en kravlös dysfunktionell organisation

Emma Wrange intervjuar Karin Båtelson

Sjukhusläkaren 2022; 1: 42

Mer resurser löser inte den svenska vårdkrisen

Malin André, David Gyll, Josabeth Hultberg och ytterligare 8 läkare

DN debatt 220205

Högskolornas målsättningar vilseleder – döljer hur de egentligen styrs

Mats Alvesson

Academic Rights Watch 210910 

Landstingslogotyper 1970–2020 belyser varumärkesbyggandet

Tomas Bro och Frans Melin

Läkartidningen 2020;117:20092

 

Den mest uppenbara stölden är alla resurser som läggs ner på att introducera värdegrunden

Jakob Ratz Endler

Läkartidningen 2018; 115: E7FM

bottom of page