Meningslöst med statliga miljardbidrag till en kravlös dysfunktionell organisation

Emma Wrange intervjuar Karin Båtelson

Sjukhusläkaren 2022; 1: 42

Mer resurser löser inte den svenska vårdkrisen

Malin André, David Gyll, Josabeth Hultberg och ytterligare 8 läkare

DN debatt 220205

Högskolornas målsättningar vilseleder – döljer hur de egentligen styrs

Mats Alvesson

Academic Rights Watch 210910 

Landstingslogotyper 1970–2020 belyser varumärkesbyggandet

Tomas Bro och Frans Melin

Läkartidningen 2020;117:20092

 

Den mest uppenbara stölden är alla resurser som läggs ner på att introducera värdegrunden

Jakob Ratz Endler

Läkartidningen 2018; 115: E7FM