top of page

Omsättning chefer i sjukvården

Omsättningen av personer med chef/lednings-uppdrag inom sjukvården är hög, både inom politik och förvaltning.

Ett exempel: Dagens Medicin publicerade 230830 en kartläggning av hur länge vårdens hälso- och sjukvårdsdirektörer stannar på sina poster. Resultatet visade att varannan direktör var färskare än två år, se referens med tabell nedan.

Figuren nedan visar namnen på hälso- och sjukvårdsdirektörerna i de 21 regionerna och deras tjänstgöringstid fram till augusti 2023, sorterade i fallande ordning.

Den höga omsättningen av de högsta förvaltningscheferna tillsammans med den höga omsättningen av politiker i fullmäktige och nämnder ("chefkarusell") bidrar till kortsiktighet och ryckighet i planeringen av sjukvården och därmed till den olämpliga styrningen av sjukvården. 

Referenser

Varannan sjukvårdsdirektör har suttit kortare än två år

Susanan Pagels

Dagens Medicin 230830

Figur tjg-tid sjv-direktörer 230830.jpg
bottom of page