top of page

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR växlar mellan olika roller, men saknar legitimitet i alla: arbetsgivare, myndighetsliknande och fjärde parlament. Sammantaget fungerar SKR som en icke-transparent pseodomyndighet som saknar legitimitet och är mycket skadlig för sjukvården.  

Riksrevisionen kritiserade SKR hårt i en rapport 2018. 

 

Regeringen beslutade 220630 om en utredning med namnet "En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner" och tillsatte Lena Marcusson, professor emeritus i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet som regeringens särskilda utredare.

Utredningens betänkande lades fram 240620 och Lena Marcusson skrev samma dag en sammanfattande artikel om saken i Svenska Dagbladet. Hon skrev där bl.a. följande:

"Men självstyrelsen är något som tillkommer varje kommun och region för sig som politisk enhet, inte en bas för ett kollektivt maktinnehav på nationell nivå. Den omfattande medelstilldelningen från staten och de många uppdragen till SKR i överenskommelserna har inneburit att det skett en uppbyggnad av en parallell, myndighetsliknande struktur” och "Eftersom SKR är en ideell förening ansvarar organisationen inte inför riksdag, regering eller medborgare för sina beslut eller åtgärder. De principer som utmärker den offentliga förvaltningen är inte gällande hos SKR. Inte heller är bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet tillämpliga”.

 

Denna kritik mot SK har  Nätverket (och många andra) fört fram sedan en längre tid. Frågan är hur stor del SKR har i den olämpliga styrningen av sjukvården? Frågan är vad som skulle hända om SKR lades ner helt (noll-hypotesen)? 

 

 

Referenser

Regeringen bör undvika avtal med SKR

Lena Marcusson

Svenska Dagbladet 240620

 

Samverkan mellan staten och SKR under lupp i en ny utredning

Jesper Cederberg

Läkartidningen 220819

En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner

Regeringen

Kommittédirektiv 220630

Så ser riksdagspartierna på SKR:s roll i svensk sjukvård

Eva Nordin

Dagens Medicin 220610

En dold maktstruktur i den svenska demokratrin

Louise Brinselius, Bo Rothstein

Dagens Nyheter 220326

SKR svarar kritiker: 'Vi visar stor transparens'

Torbjörn Tenfält

Dagens Samhälle 220209

Läkaren Stella Cizinsky: 'SKR ska inte detaljstyra hur jag jobbar"

Torbjörn Tenfält

Dagens Samhälle 220209

Varför ska lobbyisterna i SKR skyddas från insyn?

Ewald F, Dunkels E, Pallin H, Dahlström C. 

Sjukhusläkaren 210222

Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet

Riksrevisionen RiR 2017:3

bottom of page