top of page

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR växlar mellan olika roller, men saknar legitimitet i alla: arbetsgivare, myndighetsliknande och fjärde parlament. Sammantaget fungerar SKR som en icke-transparent pseodomyndighet som saknar legitimitet och är mycket skadlig för sjukvården.  

Riksrevisionen kritiserade SKR hårt i en rapport 2018. 

 

Regeringen beslutade 220630 om en utredning med namnet "En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner" och tillsatte Lena Marcusson, professor emeritus i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet som regeringens särskilda utredare.

 

 

Referenser

Samverkan mellan staten och SKR under lupp i en ny utredning

Jesper Cederberg

Läkartidningen 220819

En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner

Regeringen

Kommittédirektiv 220630

Så ser riksdagspartierna på SKR:s roll i svensk sjukvård

Eva Nordin

Dagens Medicin 220610

En dold maktstruktur i den svenska demokratrin

Louise Brinselius, Bo Rothstein

Dagens Nyheter 220326

SKR svarar kritiker: 'Vi visar stor transparens'

Torbjörn Tenfält

Dagens Samhälle 220209

Läkaren Stella Cizinsky: 'SKR ska inte detaljstyra hur jag jobbar"

Torbjörn Tenfält

Dagens Samhälle 220209

Varför ska lobbyisterna i SKR skyddas från insyn?

Ewald F, Dunkels E, Pallin H, Dahlström C. 

Sjukhusläkaren 210222

Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet

Riksrevisionen RiR 2017:3

bottom of page