En dold maktstruktur i den svenska demokratrin

Louise Brinselius, Bo Rothstein

Dagens Nyheter 220326

SKR svarar kritiker: 'Vi visar stor transparens'

Torbjörn Tenfält

Dagens Samhälle 220209

Läkaren Stella Cizinsky: 'SKR ska inte detaljstyra hur jag jobbar"

Torbjörn Tenfält

Dagens Samhälle 220209

Varför ska lobbyisterna i SKR skyddas från insyn?

Ewald F, Dunkels E, Pallin H, Dahlström C. 

Sjukhusläkaren 210222

Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet

Riksrevisionen RiR 2017:3