top of page

Politisk revision

Ett stort problem i styrningen av sjukvården är att regionerna saknar en oberoende, professionell revision. Istället revideras regionernas verksamhet av politiskt utsedda (’förtroendevalda’) revisorer i alla regioner. Dessa revisorer skriver årligen omfattande revisionsrapporter, se t.ex Regionrevisionen i Region Stockholm länk. Revisorerna i Västra Götalandsregionen kritiserade skarpt regionens verksamhet för 2022 (se referens).

Dilemmat med aldrig så stark kritik från de 'förtroendevalda' revisorerna i regionerna är att kritiken hanteras politiskt av regionledningen och att det inte finns skarpa sanktionsmöjligheter. 

Referenser

Revisorer risar VGR:s regionstyrelse för bristande ekonomisk styrning

Fredrik Mårtensson

Läkartidningen 230412

bottom of page