Skarp kritik: SKR digitaliserade vården efter konsultbolags agenda

Samuel Åsgård

Dagens Samhälle 220428

Digitaliseringslobbyn: På vems villkor digitaliseras vården?

Katti Björklund

Arenaidé april 2022

 

Lobbyarbetet för vinster i välfärden

Katti Björklund

Dagens Arena 211115

Vision e-hälsa 2025 – ett försök att styra genom samverkan

Statskontoret

Rapport 2021:17

Farliga förhoppningar om massiva besparingar

Gunnar Akner

Läkartidningen 171201