top of page

Tillgänglighet - väntetider

Sedan lång tid har det funnits väntetider i sjukvården. Orsaken anges vara brist på både vårdplatser på sjukhus och på personal i de flesta vårdyrkesgrupper. Situationen har inte förbättrats efter den omfattande marknadiseringen av sjukvården sedan 1990-taklet enligt New Public Management. Sverige har i upprepade internationella mätningar legat sist i tillgänglighet till sjukvård bland alla OECD-länder. 

Mycket talar för att  problemen med bristande tillgänglighet till helt övervägande del är en artefakt, förorsakad av den mångåriga, olämpliga styrningen. Något är uppenbart orimligt givet att vi aldrig haft fler läkare och sjuksköterskor per capita i vår historia och aldrig avsatt större resurser för sjukvård per capita i vår historia. 

Referenser

Svårt sjuka får vänta tre till fem år på operation

Eva Nordin

Sjukhusläkaren 2021; nr 4: sid 6-7

 

Det svarta hålet där patientens väntan försvinner

Christer Bark

Sjukhusläkaren 2021; nr 4: sid 14

I denna artikel finns en tabell som visar hur många patienter som väntade på operation/åtgärd i juli som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar

bottom of page