”Utveckling” av sjukvården sker av krafter utanför sjukvården

 

En viktig aspekt på ”styrningen” av sjukvården är vilka instanser som initierar och finansierar ”utveckling” av vården, t.ex. aktuella trender som digitalisering, Nationell kunskapsstytning, standardisering och mycket annat.  

Det mesta av ”utvecklingen” inom sjukvården sker på initiativ utanför sjukvården, t.ex. av politiker och tjänstemän inom stat och regioner/kommuner (SKR), men även av många privata aktörer.

 

Några exempel på aktuella privata initiativ är följande:

 

Capio

- Driver idag två sjukhus: St Göran i Stockholm och Simrishamn

- Driver idag över 100 vårdcentraler enligt sin hemsida Klicka här

- Har nyligen lagt bud på GHP (Global Health Partner): Klicka här

 

Bonnierkoncernen

Bonnierkoncernen har ett stort och ökande inflytande på sjukvårdens styrning: 

- Bonnier Healthcare: Informationsföretag inom vård och life science. Företaget bildades 2018 genom en sammanslagning av bolagen Medibas, Bonnier Pharma Insights, Bonnier Academy, Svenska Patientpoolen och Netdoktor. De beskriver sig som "Idag är vi marknadens ledande hälsointegratör, samlade i ett bolag, men verksamma under flera varumärken”: Klicka här

 

- Bonnier Academy: Bonnier Healthcare driver bl.a. Bonnier Academy, som arrangerar ett stort antal utbildningar inom bl.a. vårdområdet: Klicka här VD för företaget är Fredrik Andersson; se intervju med honom 180718: Klicka här

Bonnier Academy lanserade under2021 digitala grund- och repetitionsutbildningar inom "Goda Clinical Practice" och Good Distribution Practice Klicka här

 

- Tidningar: Bonnier äger och publicerar tidningarna Dagens Medicin och Dagens Samhälle (samt många dagstidningar)

- Dagens Medicin: Genom Dagens Medicin driver Bonnierkoncernen en rad aktiviteter mot sjukvården: 

* Ledarskap för vården: Samlingsnamnet för innehåll i Dagens Medicin som riktar sig till chefer inom hälso- och sjukvården. Här är en sammanfattning av tidningens nätverk & program inom området: Klicka här

* Pharma Network: Drivs av Dagens Medicin via Ledarskap för vården i samverkan med Läkemedelsmarknaden. I nätverket ingår medlemmar från forskande läkemedelsföretag, övriga life scienceområdet, hälso- och sjukvården samt advokater, rådgivare och kommunikatörer med intresse för läkemedelsfrågor. Man erbjuder en kombination av fysiska och digitala möten. Ett medlemskap kostar 12 995 kr exkl. moms per år för medlemmar inom den privata sektorn, 2 995 kr exkl. moms per år för offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt anställda på vårdmyndigheter (gäller ej statliga bolag): Klicka här

* Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi: Bildades 2011 av tre parter: Dagens Medicin, Michaël Berglund AB och Boston Consulting Group. Från 2020 drivs stiftelsen helt av Michaël Berglund AB. Stiftelsen driver ett ledarskaps- och mentorprogram för 20-25 ledare i svensk vård och delar årligen ut pris till Framtidens ledare: Klicka här

* Kunskapsnätverekt digitalisering och innovation: Startades 2020 med "syfte att öka kunskapen och dialogen mellan samtliga aktörer som utvecklar svensk hälso- och sjukvård". Nätverket riktar sig till "läkare, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, it-chefer, digitaliseringsstrateger, entreprenörer och många fler professioner från kommuner och regioner, offentlig och privat vård, myndigheter, akademi samt företag som utvecklar digitala tjänster för vården". "Här kan du konfidentiellt diskutera dina erfarenheter och utmaningar med andra på din professionella nivå". Man träffas 6-8 gånger per år och blandar föreläsningar, studiebesök, frågestunder med vårdens makthavare, webbinarier och workshops. Kostnad: 19 995 + moms per helår för dig som arbetar i offentligt eller privat driven vård samt för dig som arbetar på myndighet. 23 995 +moms per helår för dig som arbetar i företag som leverera till hälso- och sjukvården. Klicka här

* Kunskapsnätverket V - för verksamhetsutveckling och ledarskap i hälso- och sjukvården: Startas 2022 med följande inbjudan: 

Välkommen till vårt digifysiska nätverk med seminarieprogram för dig som brinner för utveckling av vården genom ett gott ledarskap!

Här får du kunskap, inspiration och värdefulla kontakter för att utveckla ditt eget ledarskap och din verksamhet. Klicka här. 

* "Vårdarenan" arrangeras av Dagens Medicin. I inbjudan till Vårdarenan 2022 skriver de: "Vi samlar branschen för att diskutera de stora frågorna inom svensk hälso- och sjukvård: Resan mot den nya nära vården, samverkan mellan olika huvudmän, digitaliseringen, kompetensförsörjningen och ledarskapet i vården" Klicka här

* Utbildningar:  Dagens Medicin arrangerar många olika utbildningar inom vårdområdet, bl.a. om ledarskap, organisation och mycket annat: Klicka här

Konsultföretag

Många privata konsultföretag genomför utredningar och skriver rapporter om sjukvården, både på eget initiativ som på uppdrag av stat regioner och kommuner. 

Life Science  

SweLife definierar det stora och växande området Life Science på följande sätt: "studiet av biologiskt liv samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv”: Klicka här  Omfattande samarbete mellan offentliga organ och privat industri. Styrelsen består av 18 personer: Klicka här