top of page

 ”Utveckling” av sjukvården drivs av krafter utanför sjukvården

 

En viktig aspekt på den olämpliga styrningen av sjukvården är vilka instanser som initierar och finansierar ”utveckling” av vården, t.ex. aktuella trender som digitalisering, Nationell kunskapsstytning, standardisering och mycket annat.  

Det mesta av ”utvecklingen” inom sjukvården sker på initiativ utanför sjukvården, t.ex. av politiker och tjänstemän inom stat och regioner/kommuner (SKR), men även av många privata aktörer.

 

Några exempel på aktuella privata initiativ är följande:

 

Capio

- Driver idag två sjukhus: St Göran i Stockholm och Simrishamn

- Driver idag över 100 vårdcentraler enligt sin hemsida Klicka här

- Har nyligen lagt bud på GHP (Global Health Partner): Klicka här

 

Bonnierkoncernen

Bonnierkoncernen har ett stort och ökande inflytande på sjukvårdens styrning: 

- Bonnier Healthcare: Informationsföretag inom vård och life science. Företaget bildades 2018 genom en sammanslagning av bolagen Medibas, Bonnier Pharma Insights, Bonnier Academy, Svenska Patientpoolen och Netdoktor. De beskriver sig som "Idag är vi marknadens ledande hälsointegratör, samlade i ett bolag, men verksamma under flera varumärken”: Klicka här

 

- Bonnier Academy: Bonnier Healthcare driver bl.a. Bonnier Academy, som arrangerar ett stort antal utbildningar inom bl.a. vårdområdet: Klicka här VD för företaget är Fredrik Andersson; se intervju med honom 180718: Klicka här

Bonnier Academy lanserade under2021 digitala grund- och repetitionsutbildningar inom "Goda Clinical Practice" och Good Distribution Practice Klicka här

 

- Tidningar: Bonnier äger och publicerar tidningarna Dagens Medicin och Dagens Samhälle (samt många dagstidningar)

- Dagens Medicin: Genom Dagens Medicin driver Bonnierkoncernen en rad aktiviteter mot sjukvården: 

* Ledarskap för vården: Samlingsnamnet för innehåll i Dagens Medicin som riktar sig till chefer inom hälso- och sjukvården. Här är en sammanfattning av tidningens nätverk & program inom området: Klicka här

* Pharma Network: Drivs av Dagens Medicin via Ledarskap för vården i samverkan med Läkemedelsmarknaden. I nätverket ingår medlemmar från forskande läkemedelsföretag, övriga life scienceområdet, hälso- och sjukvården samt advokater, rådgivare och kommunikatörer med intresse för läkemedelsfrågor. Man erbjuder en kombination av fysiska och digitala möten. Ett medlemskap kostar 12 995 kr exkl. moms per år för medlemmar inom den privata sektorn, 2 995 kr exkl. moms per år för offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt anställda på vårdmyndigheter (gäller ej statliga bolag): Klicka här

* Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi: Bildades 2011 av tre parter: Dagens Medicin, Michaël Berglund AB och Boston Consulting Group. Från 2020 drivs stiftelsen helt av Michaël Berglund AB. Stiftelsen driver ett ledarskaps- och mentorprogram för 20-25 ledare i svensk vård och delar årligen ut pris till Framtidens ledare: Klicka här

* Kunskapsnätverekt digitalisering och innovation: Startades 2020 med "syfte att öka kunskapen och dialogen mellan samtliga aktörer som utvecklar svensk hälso- och sjukvård". Nätverket riktar sig till "läkare, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, it-chefer, digitaliseringsstrateger, entreprenörer och många fler professioner från kommuner och regioner, offentlig och privat vård, myndigheter, akademi samt företag som utvecklar digitala tjänster för vården". "Här kan du konfidentiellt diskutera dina erfarenheter och utmaningar med andra på din professionella nivå". Man träffas 6-8 gånger per år och blandar föreläsningar, studiebesök, frågestunder med vårdens makthavare, webbinarier och workshops. Kostnad: 19 995 + moms per helår för dig som arbetar i offentligt eller privat driven vård samt för dig som arbetar på myndighet. 23 995 +moms per helår för dig som arbetar i företag som leverera till hälso- och sjukvården. Klicka här

* Kunskapsnätverket V - för verksamhetsutveckling och ledarskap i hälso- och sjukvården: Startas 2022 med följande inbjudan: 

Välkommen till vårt digifysiska nätverk med seminarieprogram för dig som brinner för utveckling av vården genom ett gott ledarskap!

Här får du kunskap, inspiration och värdefulla kontakter för att utveckla ditt eget ledarskap och din verksamhet. Klicka här. 

* "Vårdarenan" arrangeras av Dagens Medicin. I inbjudan till Vårdarenan 2022 skriver de: "Vi samlar branschen för att diskutera de stora frågorna inom svensk hälso- och sjukvård: Resan mot den nya nära vården, samverkan mellan olika huvudmän, digitaliseringen, kompetensförsörjningen och ledarskapet i vården" Klicka här

• Athenapriset: Instiftades 2008 med visionen "att förbättra hälsa och livsvillkor för människor genom att stimulera forskning och innovationer i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv" Klicka härDagens Medicin och Vinnova är ansvariga för Athenapriset, som även stöttas av Forte, Vetenskapsrådet och Lif. Piset utdelas 2022 för 15:e året i rad. Vinnaren får 100 000 kronor i ett forsknings- och utbildningsstipendium.  

* Utbildningar:  Dagens Medicin arrangerar många olika utbildningar inom vårdområdet, bl.a. om ledarskap, organisation och mycket annat: Klicka här

Konsultföretag

Många privata konsultföretag genomför utredningar och skriver rapporter om sjukvården, både på eget initiativ som på uppdrag av stat regioner och kommuner. 

Life Science  

Begreppet "Life science" användes första gången i svensk press 1989. Därefter har användningen ökat kraftigt. år 2021 användes det mer än 7 300 gånger. Det är oklart varför begreppet "life science" introducerats och används. Även om det bara reserveras för aktörer inom offentlig sektor, akademi och industri som "bidrar till att främja människors hälsa" är det ju ett paraplybegrepp för ett enormt område. Ännu värre blir det om man även inkluderar "alla vetenskaper som har med livsprocesser att göra".

 

Life-science-rörelsen drivs idag genom flera organ i Sverige: 

Science for Life Laboratory (SciLifeLab): Bildades 2010 som ett samarbetsprojekt mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Drivs som ett nationellt uppdrag från regeringen utan vinstintresse för att "fläta samman flera av de komponenter som behövs för att möta de samhällsutmaningar vi står inför: högteknologiska analysmetoder, hantering av stora mängder forskningsdata och tvärvetenskapliga samarbeten" ... med "strävan att möjliggöra forskning som annars inte vore genomförbar i Sverige". Klicka här

STUNS Life Science: Bildades 1983 som en stiftelse för samarbete mellan universitet i Uppsala, industrin och samhället. Klicka här. "STUNS Life science promotes the growth of a strong and sustainable life science sector. We make life science more competitive. Every day". 

Sweden Bio: Nationell branschorganisation för life science i Sverige och drivs som en en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Bildades 2002 av sju ledande svenska life science-företag: Amersham Biosciences (numer GE Healthcare), Active Biotech, Biovitrum (numer SOBI), KaroBIO, Medivir, Melacure Therapeutics och Pharmacia Diagnostics (numer Thermofisher). Har 2022 över 300 medlemsföretag som utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik - "vi samlar hela ekosystemet!", Klicka här

* SweLife: Bildades 2014 som ett av 17 strategiska innovationsprogram och "arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa". Finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Formas och Energimyndigheten och av programmets deltagande parter till minst 2026. SweLife definierar det stora och växande området Life Science på följande sätt: "studiet av biologiskt liv samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv”: Klicka här  De stöder omfattande samarbete mellan offentliga organ och privat industri. Styrelsen består av 18 personer: Klicka här

Regeringen: Regeringens Nationella life science strategi från 2019 med 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden "som bedöms vara särskilt angelägna för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation" Klicka här

Life Science Sweden: Webtidning om den svenska bioteknik-, medicinteknik-, och läkemedelsindustrin Klicka här. Samuel Lagercrantz  diskuterade innebörden i begreppet "life science" i en artikel 220518 med rubriken "Begreppet life science används mer och mer – men definitionen spretar" Klicka här

Region Stockholm beslutade i juni 2022 att inrätta ett programkontor för Life Science och har anslagit 10 miljoner kr under 2022 för detta. Regionens målsättning är att  bli en av världens fem ledande Life science-regioner till 2025 Klicka här

Forum för Health Policy

Bildades 2010 knutet till dåvarande Vårdalstiftelsen som ett projekt för att stimulera och stärka analysen av hälsopolitik i Sverige. Finansierades inledningsvis av ett nätverk av 14 olika organisationer, myndigheter, fackförbund och läkemedelsföretag som "en mötesplats där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, få inspiration och öppet diskutera olika policyfrågor". Projekltledare de första tre åren var Johan Calltorp,

Ombildades 2014 till "en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ"....."där politiker, beslutsfattare, patienter och invånare, forskare, praktiker och företag kan mötas, diskutera, få inspiration och öka kunskapen". Forum för Health Policy hade i september 2022 enligt sin hemsida 35 medlemsorganisaitioner. Klicka här

bottom of page