top of page

Personalbrist

Sedan många har det kommit ständiga rapporter om brist på personal inom de flesta vårdyrkesgrupperna, trots att vi aldrig haft fler läkare och sjuksköterskor per capita i vår historia. Många faktorer kan bidra till denna paradoxala situation, t.ex. bristande arbetsmiljö (stress) med sjukskrivningar och omfattande deltidsarbete. Se tabell nedan från SKR från november 2021 med uppgift om andelen heltidsarbetande inom en rad olika personalgrupper inom sjukvården.  

Enligt en färsk rapport 2023 från "Nationella planeringsstödet" (NPS) vid Socialstyrelsen rapporterar samtliga 21 regioner stor brist på läkare med specialistkompetens och sjuksköterskor (specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor). 

Referenser

Socialstyrelsen i ny rapport: Personalbristen i vården förvärras

Josef Svenberg
Dagens Medicin 230228

Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård

Nationella planeringsstödet

Rapport Socialstyrelsen 2023

Här är arbetskraften som alla regioner ser brist på

Jens Krey

Dagens Medicin  220228

 

Helti_deltid personal sjv 2021.jpg
bottom of page