top of page

Vårdval

 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) i sjukvården (2008:962) länk infördes 2009. Lagen gäller för kommuner och regioner när de inrättar valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem, men obligatoriskt för regionerna inom primärvården.

LOV är ett led i marknadiseringen av sjukvården enligt New Public Management och lett till hård debatt från förespråkare och motståndare. 

Referenser

Stärkt rätt att välja kan lösa vårdens problem

Nils Karlson, Mattias Lundbäck, Ratio

SvD debatt 220411

Författarna hävdar att "skattefinansierade system, som det svenska, är produktionsorienterade medan de försäkringsbaserade systemen är mer

individ- eller patientorienterade". 

PM Vårdval: Valfrihetssystem i regionerna 2021

Lars Kolmodin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2021

10 år med LOV. En historisk reform i behov av förnyelse 

Vårdföretagrana - Almega via konsultbyrån TeneliusHolm AB

2019

Många äldre har inte själva förmåga att välja sin omsorg

Betina Meinow, Marti Parker, Mats Thorslund

DN debatt 110927

 

bottom of page