top of page

Styrtrender

Sedan 1990-talet har ett stort antal "styrtrender" kommit och gått inom sjukvården. Professor Kieran Walshe vid Manchester Business School myntade 2009 begreppet "pseudoinnovation" för fenomenet att ny terminologi ska ge intryck av innovation.

Kirurgen Per Anders Flordal skev en översikt om styrtrender i Läkartidningen 2015 och betonade där att "Sjukvårdens ledningar lockas av utfästelser om nya effektiva lösningar, medan den verkliga konsekvensen blir att arbetet med att etablera en ny begreppsapparat får förbättringsarbetet att stanna upp". Detta innebär att den politiska idén om att styra sjukvården top-down via olika marknadsmetoder i själva verket direkt motverkar utveckling av sjukvården.
Dr Flordal sammanställde följande tabell som anger antalet artiklar i Läkartidningen under 20 angående fem olika styrtrender;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Över dessa styrtrender inom sjukvården ligger den internationella trenden att styra offentlig sektor som ett företag, kallat "New Public Management". Detta innebar att t.ex. sjukvården ska styras med marknadsmässiga principer inkluderande bl.a. följande:

  • Effektivisering

  • Konkurrensutsättning

  • Privatisering

  • Valfrihet

  • Mål - och resultatstyrning

  • Kvalitetssäkringssystem

  • Vinstutdelning

Det finns en uppenbar övertro på politisk styrning och att ekonomiska incitament kan förbättra kvaliteten i sjukvården. Det mesta talar för att styrningen motverkar och förhindrar utvecklingen av sjukvården. 

Referenser

Den sista 'pseudoinnovationen'? 

Per Anders Flordal

Läkartidningen 150928

Pseudoinnovation: the development and spread of healthcare quality improvement methodologies 

Kieran Walshe 

Int J Qual Health Care. 2009; 21:153-9

Skärmavbild 2023-06-05 kl. 13.02.17.png
bottom of page