top of page

Styrtrender

Sedan 1990-talet har ett stort antal "styrtrender" kommit och gått inom sjukvården.

Läkaren, tidigare sjukhuschef Södersjukhuset i Stockholm, Erik Hemmingsson 
(se referens nedan), har sammanfattat de styrtrender som kommit och gått sedan 1990-talet enligt följande:

• Processtyrning

• Kvalitetsstyrning (t.ex QoL)

• Balanserade styrkort

• Lean production (Toyota-modellen)

• New Public Managament

• Värdebaserad vård

• Kunskapsstyrning

Erik kommenterade "Gemensamt är att i samtliga fall krävs ett omfattande och vanligtvis mycket dyrt konsultstöd. Gemensamt är också att samtliga arbetsmodeller kräver en infrastruktur som binder upp ett stort antal medarbetare i administrativt arbete, med många grupper och många möten som resultat.

Ett annat problem är att de olika metoderna oftast bygger på idéer som kommer utifrån och som trycks in i vår sjukvårdsorganisation uppifrån och ner, med ingen eller mycket bristfällig förankring i professionerna. 

Professor Kieran Walshe vid Manchester Business School myntade 2009 begreppet "pseudoinnovation" för fenomenet att ny terminologi ska ge intryck av innovation.

 

Kirurgen Per Anders Flordal skev en översikt om styrtrender i Läkartidningen 2015 och betonade där att "Sjukvårdens ledningar lockas av utfästelser om nya effektiva lösningar, medan den verkliga konsekvensen blir att arbetet med att etablera en ny begreppsapparat får förbättringsarbetet att stanna upp". Detta innebär att den politiska idén om att styra sjukvården top-down via olika marknadsmetoder i själva verket direkt motverkar utveckling av sjukvården.
Dr Flordal sammanställde följande tabell som anger antalet artiklar i Läkartidningen under
20 år angående fem olika styrtrender;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Över dessa styrtrender inom sjukvården ligger den internationella trenden att styra offentlig sektor som ett företag, kallat "New Public Management". Detta innebar att t.ex. sjukvården ska styras med marknadsmässiga principer inkluderande bl.a. följande:​

  • Effektivisering

  • Konkurrensutsättning

  • Privatisering

  • Valfrihet

  • Mål - och resultatstyrning

  • Kvalitetssäkringssystem

  • Vinstutdelning

Det finns en uppenbar övertro på politisk styrning och att ekonomiska incitament kan förbättra kvaliteten i sjukvården. Det mesta talar för att styrningen motverkar och förhindrar utvecklingen av sjukvården. 

Referenser

Varför anammar vården okritiskt alla nya modeller?

Erik Hemmingsson

Dagens Medicin 240418

Den sista 'pseudoinnovationen'? 

Per Anders Flordal

Läkartidningen 150928

Pseudoinnovation: the development and spread of healthcare quality improvement methodologies 

Kieran Walshe 

Int J Qual Health Care. 2009; 21:153-9

Skärmavbild 2023-06-05 kl. 13.02.17.png
bottom of page