top of page

Vårdplatser

 

De 21 självstyrande regionerna har under många år successivt minskat antalet vårdplatsewr ("sängar") på sjukhusen. Sverige ligger i upprepade mätningar i botten av internationella mätningar av antalet vårdplatser per capita. Minskningen av vårdplatserna har skett utan vetenskap eller beprövad erfarenhet till grund för besluten. Bristen på vårdplatser leder till högt tryck på akutmottagningarna och vårdavdelningarna, som ofta måste skriva ut patienter alltför tidigt i alltför instabilt skede.  

Situationen är så allvarlig att IVO under 2022 inlett en tillsyn av sjukhusvården i samtliga 21 regioner. Bara under november -22 fick 8 sjukhus kritik för att de haft för få vårdplatser "utifrån de faktiska behovet"; se artikel nedan. 

Referenser

IVOs hårda räd mot akutsjukhusen - åtta kritikbeslut bara i november

Anna-Cajsa Torkelsson

Läkartidningen 221129

Brist på iva-platser skapar en ond cirkel

Maja Ewert, Claes Frostell, Eva Hannerz Schmidke, Johnny Hilgren och Bengt Cederlund

Svenska Dagbladet 220222

Sverige har 4,8 iva-platser med respirator /100 000 invånare. Motsvarande antal platser för andra länder är följande: Tyskland 13,8, Norge 8,5, Danmark 7,8.

Var fjärde vårdplats har försvunnit på tio år

Gustaf Tronarp, Johan Ekman

Aftonbladet 220202

Antalet vårdplatser på sjukhus i Sverige har minskat med 25% under de 10 åren 2010-2020. I Sverige fanns 2020 2 vårdplatser per 1000 invånare, jmf med medelvärdet i EU = 5 vårdplatser per invånare. 

Spridning mellan regioner.a: 1,7 (Halland)-2,5 (Västerbotten) - motsvarar 47 %. 

 

bottom of page