top of page

Administration / byråkrati

Administrationen har vuxit enormt under det senaste decenniet och sedan 2014 finns det fler administratörer än läkare i sjukvården. En undersökning i april 2023 visade att under de 3 åren 2019-2022 ökade antalet anställda med vårduppgifter med 3 % medan antalet anställda med administrativa uppgifter ökade med 8 %; se referens nedan. 
Adminstratörerna ryms under en lång rad olika beteckningar som t.ex.:
•  Controller
•  Effektiviseringsutvecklare
•  Facilitatorer
•  Hållbarhetsansansvariga
•  Informatörer
•  Inkluderingsansvariga
•  Jämlikhetsansvariga
•  Kommunikatörer
•  Koordinatörer
•  Mellanchefer, stort antal
•  Planerare
•  Strateger (HR-strateger, hållbarhetsstrateger, IT-strateger etc)
•  Utvecklingsledare
•  Vårdutvecklare
etc. 
 
Tjänste­beteckningarna för bara kommunikatörer och informatörer har mångfaldigats, till en måttlös flora av anställnings­benämningar; se lista på 97 beteckningar länk
Den extrema tillväxten av administration kan vara ett internationellt fenomen. I en artikel i JAMA 2021 skrev författarna "...administrative expenses account for approximately 15% to 25% of total national health care expenditures"; se artikel nedan. 
 
Administratörerna kräver successivt allt mer avancerade arbetsuppgifter av strategisk, övergripande karaktär. Denna värdeförskjutning innebär en "elevering" av administrativt arbete och förskjuter enklare administration till personer som arbetar i eller nära kärnverksamheten. Processen är självförstärkande och utarmar kärnverksamheten; allt färre gör jobbet. Några förslag har framförts till hur denna onda cirkel ska kunna brytas (se referens Alvehus nedan):
• Administratörer ska jobba nära kärnverksamheten. Undvik att centralisera och lyfta upp administraiton till stabsfunktioner.
• De skickligaste yrkesutövarna i kärnverksamheten ska vara löneledande. 
• Enbart skickliga yrkesutövare med många år i jobbet och gedigen kunskap om verksamheten bör få ledande positioner. 
• Skapa ett målvärde, t.ex. en kvot mellan antalet högre administratörer och stabsfunktioner kontra kärnverksamhet. 
"Eleveringen" illustreras tydligt av löneutvecklingen: fem av de lönemässigt mest lyckosamma yrkesgrupperna toppas av en mängd olika chefstjänster inom stat, region och kommun; se artikel i Sydsvenskan 230614 nedan. 

Referenser

 

Chef inom offentlig sektor? Grattis, du är vinnaren i löneracet!

Albert Capuder

Sydsvenskan 230614 

Administratörerna i regionerna ökar snabbare än vårdpersonalen

Ewa Knutsson

Läkartidningen 230504

Varning för strategerna som slipper göra jobbet

Johan Alvehus, Gustaf Kastberg Weichselberger

Dagens Nyheter Debatt 230205

Slakta all meningslös verksamhet på sjukhusen som inte är vård

Sten Jacobsson, Jessica Wettergren, Tamas Greger, Hrefina Grimsdottir,

Jonas Klang, Gerhard Johansson

Göteborgsposten 230117

Byråkratin hämmar vårdens utveckling

Ylva sandströmAdministratörerna i regionerna ökar snabbare än vårdpersonalen

Läkartidningen 220914

Trots personalbrist – byråkratin ökar starkt inom sjukvården

Fredrik Mellgen

Svenska Dagbladet 220116

Administrative expenses in the US health care system

Michael Chernew, Harrison Mintz

JAMA 2021; 326: 1679-80

 

Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation

Expertgruppen för studier i offentlig ekonom (SOU 2021:3)

 

Skär ned antalet kommunikatörer rejält

Göran Arnqvist

Svenska Dagbladet 211009 

Sjukvården har tagits över av byråkrater

Claes Brodin

Dagens Medicin 200226

Administrativ personal har gått om antalet läkare i vården – med råge

Jesper Cederberg

Läkartidningen 180529

Skärmavbild 2022-09-27 kl. 23.36.42.png
bottom of page